טופס הצטרפות למפץ בליכוד
הוגש בהצלחה

תודה על מילוי טופס בקשת הצטרפות להיות חבר בתנועת הליכוד באמצעות מטה מפץ בליכוד.
הנתונים שהזנת ייבדקו על ידינו ויועברו להרשמה באמצעותנו בתנועת הליכוד.
מובהר כי אין במילוי הפרטים על ידך, כדי לחייב אותנו לרשום אותך כחבר מפץ בליכוד ו/או כדי לפקוד אותך כחבר בליכוד. אנו רשאים להחליט שלא לבקש לפקוד אותך באמצעות מפץ בליכוד מכל סיבה שהיא.
חברותך בליכוד תיכנס לתוקף בכפוף לאישור הליכוד ורק עם רישומך בפועל במירשם החברים של תנועת הליכוד.

הצטרפו גם כאן!

דילוג לתוכן