תודה על מילוי טופס:
בקשה להתנדבות במפץ בליכוד

תודה לך על מילוי טופס ההתנדבות למפץ בליכוד.
הנתונים שהזנת ייבדקו על ידינו ויועברו להרשמה בתנועת מפץ בליכוד.
הצטרפותך כמתנדב במפץ בליכוד כפופה להיותך מתפקד ליכוד ותומך במצע מפץ בליכוד, אך מובהר כי אין במילוי הפרטים על ידך, כדי לחייב אותנו לרשום אותך כמתנדב במפץ בליכוד מכל סיבה שהיא.
התנדבותך במפץ בליכוד תיכנס לתוקף בכפוף לרישומך במרשם המתנדבים של מפץ בליכוד.

והישארו מעודכנים בכל מה שעולה בעמוד הפייסבוק של תנועת מפץ בליכוד.

דילוג לתוכן