תודה על מילוי טופס:
בקשה להשתייכות למפץ בליכוד

תודה לך על מילוי טופס הבקשה להשתייכות למפץ בליכוד.
הנתונים שהזנת ייבדקו על ידינו ויועברו להרשמה בתנועת מפץ בליכוד.
הצטרפותך כמשתייך למפץ בליכוד כפופה להיותך מתפקד ליכוד ותומך במצע מפץ בליכוד, אך מובהר כי אין במילוי הפרטים על ידך, כדי לחייב אותנו לרשום אותך כמשתייך למפץ בליכוד מכל סיבה שהיא.
השתייכותך למפץ בליכוד תיכנס לתוקף בכפוף לרישומך במרשם המשתייכים של מפץ בליכוד.

והישארו מעודכנים בכל מה שעולה בעמוד הפייסבוק של תנועת מפץ בליכוד.

דילוג לתוכן